Email Guitar World
 Guitar World
Australia
07 5596 2258
 Fender Bass Amplifiers
   
Bassman Pro Series
         
  Super Bassman Head 300w Bass Amplifier Head    
  Bassman 810 Neo Cabinet 8x10 Cabinet    
  Bassman 610 Neo Cabinet 6x10 Cabinet    
  Bassman 410 Neo Cabinet 4x10 Cabinet    
  Bassman 115 Neo Cabinet 1x15 Cabinet    
         
 
RUMBLE Series 
  Rumble 200 Head  • 200 Watt Head    
  Rumble 500 Head  • 500 Watt Head    
  Rumble 500 Combo  • 500w • 2x10”    
  Rumble 150 Combo  • 200w • 1x15”    
  Rumble 100 Combo  •100w • 1x12”    
  Rumble 40 Combo  • 40w • 1x10”     
  Rumble 15 Combo  • 15w • 1x8”     
         
  Rumble 4 x 10 Cab  • 4x10 1000 Watt Cabinet    
  Rumble 2 x 10 Cab  • 2x8 500 Watt Cabinet    
  Rumble 1 x 12 Cab  • 1x12 500 Watt Cabinet    
         
 
Bronco
  Bronco 40 40 watt bass amplifier