Email Guitar World
 Guitar World
Australia
07 5596 2258
 Fender Bass Amplifiers
   
Bassman Pro Series
         
  Super Bassman Head 300w Bass Amplifier Head $3,899
$3188
  Bassman 810 Neo Cabinet 8x10 Cabinet $3,399
$CALL
  Bassman 610 Neo Cabinet 6x10 Cabinet $3,199
$CALL
  Bassman 410 Neo Cabinet 4x10 Cabinet $1,899
$CALL
  Bassman 115 Neo Cabinet 1x15 Cabinet $1,549
$CALL
         
 
RUMBLE Series 
  Rumble 200 Head  • 200 Watt Head  $699
$548
  Rumble 500 Head  • 500 Watt Head  $999
$788
  Rumble 500 Combo  • 500w • 2x10”  $1,449
$1144
  Rumble 150 Combo  • 200w • 1x15”  $1149
$888
  Rumble 100 Combo  •100w • 1x12”  $849
$668
  Rumble 40 Combo  • 40w • 1x10”   $529
$428
  Rumble 15 Combo  • 15w • 1x8”   
 $289
         
  Rumble 4 x 10 Cab  • 4x10 1000 Watt Cabinet  $1099  
  Rumble 2 x 10 Cab  • 2x8 500 Watt Cabinet  $949  
  Rumble 1 x 12 Cab  • 1x12 500 Watt Cabinet  $849  
         
 
Bronco
  Bronco 40 40 watt bass amplifier $749