Email Guitar World
 Guitar World
Australia
07 5596 2258
{sidebar}
 WASHBURN BASS GUITARS
WASHBURN ACOUSTIC BASSES
 
WASHBURN BASS GUITARS
 
     
 RRP
 Our Price
 
AB5BK
WASHBURN ACOUSTIC BASS BLACK
 $699
 
 
AB5BNAT
WASHBURN ACOUSTIC BASS BLACK
 $699
 
  WASHBURN ACOUSTIC BASS BLACK
 $1,149
 $934
 
     
 

 

WASHBURN BASSES
   
WASHBURN BASS GUITARS
     
  XB100B WASHBURN 4 string Bass
 $389
 $299
 
           
  XB120 WASHBURN 4 string Bass
 $549
 $499
 
  XB120LH AS above but left hand, Trans Blue
 $619
 $569
 
  XB125 WASHBURN 5 string Bass
 $599
 $529
 
           
  T24 WASHBURN 4 string Bass
$898
 
  T25 WASHBURN 5 string Bass
$999
 
   

WASHBURN BASS GUITARS